Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2018 г.

 

2018-12-12  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства в площ "Кралево-2", землище с. Кралево, общ. Търговище" с възложител АМ "Черно море" АД, гр. Шумен

2018-12-11  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване на капацитета на птицеферма в ПИ 132006 с площ 16 386 км.м. в землището на с. Методиево, общ. Върбица с 47 718 бр. бройлери" с възложител "Елитсан" ЕООД, с. Методиево

2018-12-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за обединяване на няколко собствени и общински имоти чрез промяна на регулацията им и изграждане на разширение на съществуващия цех 202 в регулационната граница на гр. Нови пазар с възложител "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

2018-12-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Добив на подземни богатства - кварц-каолинова суровина от находище "Саръгьол" ("Жълти док"), гнезда 17 и 20 Шуменска област, в границите на актуализирана концесионна площ, включващацялата площ на гнездо 17 в концесионната площ, съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства" с възложител "Каолин" АД, гр. Сеново


10-12-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.