Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2019 г.

 

2019-12-03  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2019 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена 12" с възложител ЗП Д*А*

2019-10-23  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2019 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изпълнение на рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2 в землището на гр. Попово" с възложител "БИАН-63" ЕООД, гр. Попово

2019-02-15  Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2019 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) в площ Кралево-2, землище с. Кралево, общ. Търговище" с възложител "Автомагистрали - Черно море" АД, гр. Шумен.


15-02-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.