Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2020 г.

 

2020-01-09  Искане за "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ идентификатор №70398.201.137 по КК на с. Сушина, общ. Върбица за Територия за курортни дейности (Ок), за изграждане на обект - Жилищни сгради за постоянно ползване"


09-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.