Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2020 г.

 

2020-05-12  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект на ПУП - парцеларен план /ПП/ за обект: "Резервно захранване на с. Кралево от водопровода, захранващ гр. Търговище от язовир Тича" с възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище


13-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.