Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Спрени процедури 2020 г.

 

 

2020-05-14 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2, м. "Ямата", землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "М Хайлинг" ЕООД.

 

 

 

 

 


14-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.