Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Спрени процедури 2020 г.

 

2020-07-08 Съобщение за Решение № ШУ-03-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Създаване на нова дестилерия за етерични масла в ПИ № 47785.38.198.1 по КК на с. Менгишево, общ. Върбица с площ 728 кв.м. и НТП: Селскостопанска сграда" с възложител Х*К*

2020-06-17 Съобщение за Решение № ШУ-02-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Закупуване на нуждите на производството на машини, и оборудване - трансформатор с мощност 800kVA, 2 бр. машини за белене на слънчоглед (лющачки), тартар, 2 броя чукови мелници, дизелов генератор с максимална мощност 22kW, които ще бъдат поиционирани в съществуващи производствени помещения в поземлени имоти 36590.29.349 и 36590.29.35 по КК на с. Каспичан, местност "Под Чалъка" " с възложител "Крис ойл 97" ООД.

2020-05-14 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2, м. "Ямата", землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "М Хайлинг" ЕООД.

 

 

 

 

 


14-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.