Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2020 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №ШУ-29-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в стопански двор с. Славяново, ПИ № 088095 с НТП: Стопански двор, за преработка на 15 - 20 тона мляко дневно, преработващо само собствена суровина от животновъдна ферма за ЕРД в с. Славяново"  с възложител СД "Д*Й* - О*И* - Езокс", гр. Попово –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №ШУ-25-ПР/2008 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация на вятърни  електрогенератори в поземлени имоти с № № 000067, 300018 и 300019 в землището на с. Горно Козарево, № № 000280, 000283, 000286, 000287 и 000290 в землището на с. Веренци и №010024 в землището на с. Красноселци, общ. Омуртаг, обл. Търговище с възложител “Еко Енергия 07”ООД, гр. Сливен –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №ШУ-14-ПР/2009 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ветрогенератори /6 бр./ с мощност от 500 до 3 000 кW в землището на с. Горно Козарево, общ. Омуртаг, обл. Търговище с местоположение ПИ с номера: 000118 (стар 000096); 000117(стар 000098); 000119 (стар 000104); 213004 (стар 213002); 222004 (стар 222002) и 240009 (стар 240006) в землището на с. Горно Козарево, общ. Омуртаг, обл. Търговище  с възложител “Еко Енергия 07”ООД, гр. Сливен –  изгубило правно действие.


10-12-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.