Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2021 г.

 

2021-01-20 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ваком МП" ООД

2021-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав", с възложител "Ултима про" ЕАД


06-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.