Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2021 г.

 

2021-01-29 Съобщение за Решение № ШУ-03-С/2021 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Изпълнение на обратен насип в поземлен имот с идентификатор 83510.665.75, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Евро пропърти консулт" ЕООД

2021-01-28 Съобщение за Решение № ШУ-02-С/2021 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008), в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "Синтезия" ООД

2021-01-18 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2021 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Изготвяне на ПУП-ПП за имот с идентификатор 31084.52.241, имот си дентификатор 31084.52.242 и имот с идентификатор 31084.52.243 в землището на с. Златна нива, общ. Каспичан" с възложител "Голдън фийлд" ООД


18-01-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.