Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2022 г.

 

2022-01-18 Съобщение за инвестиционно предложение "Оптимизация на производствения процес на инсталация за преработка на странични животински продукти и модернизация на ЛПСОВ" с възложител "Брамас 96" АД

2022-01-10 Съобщение за инвестиционно предложение "Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип Lidl в УПИ II - "ООД", кв. 570 по плана на гр. Шумен идентичен с поземлен имот с идентификатор 83510.658.453 по КК на гр. Шумен" с възложител "Лидл България ЕООД енд ко.кд"

2022-01-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци от пластмаси и хартия в промишлена зона, поземлен имот с идентификатор 73626.504.206 по КК на гр. Търговище" с възложител "Сел метал фореин трейд" ЕООД

2022-01-05 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство на сервиз за ремонт на МПС в цех за производство на директни плодови сокове и склад за съхранение на плодове в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен" с възложител "Аутострийм" ООД


05-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.