Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2022 г.

 

2022-01-25  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на плодове в поземлен имот с идентификатор 83510.38.28, местност Стража, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Мегафруг" ООД

2022-01-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура - ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор в поземлен имот с идентификатор 67708.202.880 по КК на гр. Смядово" с възложител община Смядово

2022-01-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пастьоризирани плодови сокове в УПИ V-550, кв. 30, с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен" с възложител "Деско комерс" ООД


07-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.