Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2023 г.

 

2023-01-27 Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на разрешително за водовземане № 21120033/16.07.2017 г. чрез добавяне на две нови точки на водовземане към съществуващи точки и включване на две полета Крушито и Стълбове в обхвата на разрешителното, намиращи се в землището на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител "Кристера - агро" ЕООД

2023-01-26 Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на уличен водопровод по ул. Цар Калоян, с. Ловец, общ. Върбица захранващ УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Ловец" с възложител М*Х*М*


26-01-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.