Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2024 г.

 

2024-04-18 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2024 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Внедряване на нова шприц машина за производство на пластмасови детайли в завод Български бергман АД в поземлен имот с идентификатор 18407.17.40 по кадастралната карта на с. Гърчиново, общ. Опака" с възложител "Български бергман" АД


18-04-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.