Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Инвестиционни намерения 2008 г. - 2016 г.

 

Инвестиционни намерения през 2016 г.

Инвестиционни намерения през 2015 г.

Инвестиционни намерения през 2014 г.

Инвестиционни намерения през 2013 г.

Инвестиционни намерения през 2012 г.

Инвестиционни намерения през 2011 г.

Инвестиционни намерения през 2010 г.

Инвестиционни намерения през 2009 г.

Инвестиционни намерения през 2008 г.


29-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.