Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Становища по екологична оценка през 2018 г.

 

 

2018-10-03  Съобщение за Становище по екологична оценка № ШУ-2-2/2018 г., с което се съгласува Общ устройствен план на Община Шумен - предварителен проект, с възложител община Шумен.

2018-05-09  Съобщение за Становище по екологична оценка № ШУ-1-1/2018 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Хитрино, с възложител община Хитрино.


09-05-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.