Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Становища по екологична оценка през 2019 г.

 

2019-07-29  Съобщение за Становище по екологична оценка № ШУ-1-1/2019 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Нови пазар, с възложител община Нови пазар.


29-07-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.