Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Становища по екологична оценка през 2021 г.

 

2021-09-02  Съобщение за Становище по екологична оценка на № ШУ-1-1/2021 г., с което се съгласува проект но Общ устройствен план на община Каспичан с възложител община Каспичан


02-09-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.