Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Становища по екологична оценка през 2021 г.

 

2021-09-02  Съобщение за Становище по екологична оценка на № ШУ-1-1/2021 г., с което се съгласува проект но Общ устройствен план на община Каспичан с възложител община Каспичан


02-09-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.