Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2022 г

 

2022-01-25 Съобщение за Решение № ШУ-03-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Калугерица в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител "Димени - 2000" ООД

2022-01-19 Съобщение за Решение № ШУ-02-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494, с площ 2980 кв.м., представляващ част от ПИ № 73626.91.4 по кадастралната карта на гр. Търговище" с възложител М*Х*М*

2022-01-13 Съобщение за Решение № ШУ-01-ПР/2022 г. за инвестиционно предложение "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт" с възложител "Булбиокем" ЕООД


13-01-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.