Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Становища по екологична оценка през 2022 г.

 

2022-06-14  Съобщение за Становище по екологична оценка на № ШУ-2-2/2022 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Смядово с възложител община Смядово

2022-05-27  Съобщение за Становище по екологична оценка на № ШУ-1-1/2022 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Върбица - предварителен проект с възложител община Върбица


27-05-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.