Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения по ОВОС 2022 г.

 

2022-12-09  Съобщение за Решение № ШУ-1-3/2022 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 80 255 кв.м. и 10882.103.202 с площ 25 011 кв.м. по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: "Друг вид недървопроизводителна горска площ" с възложител "Миранта БГ 2008" ЕООД


09-12-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.