Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения по ОВОС 2023 г.

 

2023-10-03  Съобщение за Решение № ШУ-1-1/2023 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропороводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция Близнаци с мрежата на ЕCO ЕАД в землищата на с. Дренци, с. Габрица, с. Черноглавци, общ. Венец, с. Близнаци и с. Калино, общ. Хитрино; въздушната линия в землищата на с. Близнаци, с. Длъжко, с. Добри Войниково, с. Сливак, с. Тимарево и с. Черна, общ. Хитрино и с. Струйно и с. Панайот Волово, общ. Шумен" с възложител "Енергая" ЕООД


03-10-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.