Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения по ОВОС 2024 г.

 

2024-06-05 Съобщение за Решение № ШУ-1-1/2024 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк за производство на електрическа енергия Пет могили" с възложител "ВП Никола Козлево" ЕООД


05-06-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.