Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка през 2017 г.

 

 

2017-12-29  Съобщение за Решение № ШУ-14-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на "Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект Осигуряване на допълнително водоснабдяване от сондаж с. Кюлевча до напорен резервоар с. Кюлевча, част водоснабдяване и част електросхема, с възложител община Каспичан.

 

2017-11-09  Съобщение за Решение № ШУ-13-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на ПУП - Парцелиран план (ПП) за водопровод към ПИ 73626.316.38 по КК на гр. Търговище, с възложител Д*****С*****М******

 

2017-10-27  Архив на решения за преценяване на необходимостта от ЕО за 2017 г. от м. януари до м. октомври


27-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.