Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Становища по екологична оценка през 2017 г.

 

2017-11-07  Съобщение за Становище по екологична оценка № ШУ-6-7/2017 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Каолиново, с възложител община Каолиново.

 

2017-10-30  Съобщение за Становище по екологична оценка № ШУ-5-6/2017 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Никола Козлево, с възложител община Никола Козлево.

 

2017-10-27  Архив на становища по екологична оценка за периода от януари до октомври 2017 г.


27-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.