Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Становища по екологична оценка през 2007 г.

 

2017-10-30 Архив на становища по екологична оценка през 2007 г.


30-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.