Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Архив на Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за периода от 2005 г. до 2016 г.

 

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2016 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2015 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2014 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2013 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2012 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2011 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2010 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2009 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2008 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2007 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2006 г.

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2005 г.


31-10-2017
1  |  2  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.