Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Архив на Решения по ОВОС за периода от 2007 г. до 2016 г.

 

Архив на Решения по ОВОС през 2016 г.

Архив на Решения по ОВОС през 2013 г.

Архив на Решения по ОВОС през 2012 г.

Архив на Решения по ОВОС през 2011 г.

Архив на Решения по ОВОС през 2008 г.

Архив на Решения по ОВОС през 2007 г.


31-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.