Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-




Архив на Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за периода от 2005 г. до 2016 г.

 

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2016 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2015 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2014 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2013 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2012 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2011 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2010 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2009 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2008 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2007 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2006 г.

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка за 2005 г.

 


31-10-2017
1  |  2  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.