Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2018 г.

 

"Енерсис" АД

"Екомакс" ООД, площадка гр. В. Преслав

"Тракия глас България" ЕАД

"Рока България" АД

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД - допълнителна информация

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД

"Хан Омураг" АД

"Тетрахиб" АД

"Камчия" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"Енола фарм" ЕООД

"Бряг СК" ООД

СД "Квинс - арго и с-ие"

"Ново стъкло" ЕАД - допълнителна информация

"Ново стъкло" ЕАД

"Братя Томови" АД - допълнителна информация

"Братя Томови" АД

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Гужер комерс" АД - допълнителна информация

"Гужер комерс" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел

"Алкомет" АД

"БМП Близнаци" ООД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др. - допълнение

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др.

"Карлсберг България" АД

"Брамас 96" АД - допълнение

"Брамас 96" АД


26-03-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.