Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2019 г.

 

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД

"Брамас 96" АД

"Енерсис" АД - допълнителна информация

"Енерсис" АД

"Тракия глас България" ЕАД

"Ново стъкло" ЕАД

"Родна индестрия 91" ЕООД

"Яйца и птици - Ломци" ООД - допълнителна информация

"Яйца и птици - Ломци" ООД

"Хан Омуртаг" АД - допълнителна информация

"Хан Омуртаг" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово - допълнителна информация

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"Ескейп груп" ООД

"Братя Томови" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново - допълнителна информация

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново

"Карлсберг България" АД - допълнителна информация

"Карлсберг България" АД

"Керамат" АД - допълнителна информация

"Керамат" АД

"Пашабахче България" ЕАД - допълнителна информация

"Пашабахче България" ЕАД

"Тетрахиб" АД

"Дюра тайлс" АД

"Енола фарм" ЕООД - допълнителна информация

"Енола фарм" ЕООД

"Хибриден център по свиневъдство" АД - допълнителна информация

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Алкомет" АД - допълнителна информация

"Алкомет" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др. - допълнителна информация

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др.

"Рока България" АД - допълнителна информация

"Рока България" АД

"ЗГП България" АД


07-03-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.