Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2020 г.

 

"БМП Близнаци" ООД

"Мега груп" ЕАД


16-03-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.