Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2020 г.

 

"Братя Томови" АД

"Демирташ" ООД

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Камчия" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Шумен, Смядово, В. Преслав и др.

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново

"Квинс - арго" ЕООД-допълнителна информация

"Квинс - арго" ЕООД

"Пашабахче България" ЕАД

"Мар-крафт" ООД- допълнителна информация

"Мар-крафт" ООД

"Хан Омуртаг" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"Дюра тайлс" АД-допълнителна информация

"Дюра тайлс" АД

"Гужер комерс" ЕООД

"Екомакс" ООД

"Бряг СК" ЕООД

"Алкомет" АД - допълнителна информация

"Алкомет" АД

"БМП Близнаци" ООД

"Мега груп" ЕАД


16-03-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.