Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2021 г.

 

"Родна индустрия 91" ЕООД

"Тетрахиб" АД

"Тракия глас България" ЕАД

"Братя Томови" АД

"Пашабахче България" ЕАД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав и др.

"Енола фарм" ЕООД

"Рока България" АД

"Демирташ" ООД

"Екомакс" ООД

"Карлсберг България" АД

"Квинс - арго" ЕООД

"Хан Омуртаг" АД

"Ескейп груп" ООД

"ЗГП България" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново

"Ново стъкло" ЕАД - допълнителна информация

"Ново стъкло" ЕАД

"Хибриден център по свиневъдство" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"Дюра - тайлс" АД

"Алкомет" АД


25-03-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.