Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2022 г.

 

"Прима магна груп" АД

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД

"Брамас 96" АД

Инсталация за интензивно отглеждане на свине с оператор "Тетрахиб" АД

"Родна индустрия 91" ЕООД

"Тракия глас България" ЕАД

"Карлсберг България" АД

"Керамат" АД

"Братя Томови" АД

"Енола фарм" ЕООД

"Гужер комерс" ЕООД

Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Шумен, стопанисвано от ОП "Чистота"

"Рока България" АД

"Виас" ЕООД

"Хан Омуртаг" АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Дюра-тайлс" АД

"Алкомет" АД

"Квинс-арго" ЕООД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"БМП - Близнаци метал пластик" ООД

"Яйца и птици - Ломци" ООД

"Ново стъкло" ЕАД


13-04-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.