Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2023 г.

 

"НЕС - нови енергийни системи" ООД

"Елитсан" ЕООД

ET "Васико-Кольо Василев"

"Биана" ЕООД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица, Котел и Антоново

"Екомакс" ООД

"Тракия глас България" ЕАД

Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Шумен и стопанисващо предприятие ОП "Чистота"

"Рока България" АД

"Агро-фреш-А" ЕООД

"Алмед" ООД

"Мар-крафт" ЕООД

"ЗГП България" АД

"Пашабахче България" ЕАД

"Виас" ЕООД

"Хан Омуртаг" АД

"Ново стъкло" ЕАД - допълнителна информация

"Ново стъкло" ЕАД

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово"

"Виктория вет" ЕООД

"Бряг-СК" ЕООД

"Дюра-тайлс" АД

"Алкомет" АД


03-04-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.