Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади от контрол на комплексни разрешителни 2017 г.

 

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Тракия Глас България" ЕАД

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД - допълнителна информация

"НЕС - Нови енергийни системи" ООД

"Енерсис" АД

"ЗГП България" АД- допълнителна информация

"ЗГП България" АД

"Хан Омуртаг" АД

"Тракия глас България" АД

СД "Квинс - арго и с-ие"

Тетрахиб АД - допълнителна информация

Тетрахиб АД

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

"Хибриден център по свиневъдство" АД - допълнителна информация

"Хибриден център по свиневъдство" АД

"Керамат" АД - допълнителна информация

"Керамат" АД 

"Рока България" АД

Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел

"Мар-крафт" ООД 

"Демирташ" ООД 

"Ново стъкло" ЕАД

"Братя Томови" АД

"Яйца и птици - Ломци" ООД

"Камчия" ЕАД

"Ескейп груп" ООД

"Алмед" ООД

"Карлсберг България" АД

"Брамас 96" АД

 

Доклади от контрол по комплексни разрешителни 2013 г. - 2016 г.


25-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.