Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Доклади контрол от комплексни разрешителни от 2013 г. до 2016 г.

 

Доклади 2016 г.

Доклади 2015 г.

Доклади 2014 г.

Доклади 2013 г.

 

 

Доклади контрол от 2009 до 2012 г.


24-11-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.