Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Химикалите в нашия живот

 

Разходете се в къщата на Хана, за да откриете скритите опасности. (на англ. език)

 

People and perspectives

 

 

 

 

 

 

Публикувано е кратко ръководство относно "Съвети за потребители на химикали на работното място". Ръководството дава насоки как да се извлече най-добра полза от информацията, която потребителите  на химикали на работното място получават за класификацията и етикетирането. (налично на англ. език)

 

ЕСНА промени начина на представяне на данните за химикалите на своята интернет страница. Информацията за около 120 000 вещества ще бъде структурирана на три нива: Информационни карти (InfoCard), Кратък профил с по-подробна информация и Пълен източник на данни. Най-интересен е новият компонент Infocard, който предоставя резюме на ключова информация/свойства за веществата на достъпен английски език. Ще бъде много полезен напр. за работници и потребители надолу по веригата, както и за крайни потребители. Повече информация; Прессъобщение; Видео - онлайн брифинг

 

 

 

 

Инициатива на производителите на детергенти за популяризиране на безопасната употреба на капсули с течен перилен препарат в Европа.

 

Полезна и интересна информация за химичните вещества, публикувана на страницата на Европейската агенция по химикали (на български език).

 

Пиктограми по CLP - какво означават?

 

Въпросник относно CLP

 

Съвети за работници, боравещи с опасни химични вещества.

 

ВИДЕО

 

По-безопасен живот в Европа

 

Цената, която плащаш


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.