Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Съхранение на химикали

 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите

Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси 

Ръководство за складиране на химични вещества и препарати 


16-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.