Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съхранение на химикали

 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите

Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението

Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението - word формат

Ръководство за складиране на химични вещества и препарати


16-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.