Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Севезо

 

Законодателство Севезо

Актуално

Указания/Ръководства

Информация

Контролна дейност

Решения, издадени от директора на РИОСВ Шумен по гл. 7, раздел I от ЗООС

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС

Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Архив на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии

Важно! Такси по Севезо

Списък на обекти

Публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС


19-05-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.