Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на обекти

 

№ по ред

Наименование на оператора, седалище, и адрес на управление

Наименование на обекта, населено място

Класификация на обекта

Висок рисков потенциал

нисък рисков потенциал

1

2

3

4

5

1

.„Тракия глас България” ЕАД, гр.Търговище кв.”Въбел”,община, Търговище, гр.Търговище

инсталация за производство на плоско стъкло-2 бр. пещи, инсталация за производство на водород, инсталация за огледала, инсталация за производство на ламинирано стъкло, инсталация за производство на устойчиво стъкло, съоръжение за производство на електроенергия от топлината на отпадъчните газове на двете пещи за производство на плоско стъкло

 

висок рисков потенциал

 

2

„Караш инвест“ ООД, гр. Габрово /приемници на „Максам  СЕ България”ЕАД/ гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово, област Шумен

Предприятие за производство и съхранение на взривни вещества и боеприпаси

висок  рисков потенциал

 

3

„Пашабахче България”ЕАД, гр.Търговище ,гр.Търговище, кв.”Въбел”,община, Търговище

Инсталацията за производство на домакинско стъкло

 

нисък рисков потенциал

4

„ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.Търговище, кв.”Въбел”, Индустриална зона

Инсталация за разделяне на въздух – SIGMA 110

 

 

нисък рисков потенциал

5

"Фикосота" ООД, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен Предприятие за производство на течни, твърди и прахообразни миещи и перилни препарати и хигиенни продукти / пелени, тоалетна хартия и кухненски рула/   нисък рисков потенциал

6

«Мега груп» АД гр. Варна, Производство гр.Смядово

гр. Варна, ул. (бул.) ул. ”Петко Каравелов” №2, община  Варна, област Варна

Инсталация за „Обезводняване на оводнени петролни продукти” и  Инсталация за „Атмосферна дестилация на обезводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво

На територията на бивши ХЗ“Смядово“

 

 

нисък рисков потенциал

7

„КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27

предприятие за производство на рафинирано слънчогледово олио и слънчогледов шрот

 

нисък рисков потенциал

8

“НОВО СТЪКЛО” ЕАД

9900, гр. Нови пазар,

Ул.„ЦАР  ОСВОБОДИТЕЛ” № 36

 

Предприятие за  производство на домакинско стъкло

 

нисък рисков потенциал

 

 


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.