Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Архив на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

 

 2022-09-16  Решение № РИОСВ Шумен - ПГА-02/2022 г. за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на обект "Пашабахче България" ЕАД гр. Търговище с оператор "Пашабахче България" ЕАД гр. Търговище


23-06-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.