Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Решения, издадени от директора на РИОСВ Шумен по глава седма, раздел I от ЗООС

 

Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието)
№ на Решение на директора на РИОСВ Шумен
Дата на Решение на директора на РИОСВ Шумен

Решение на директора на РИОСВ Шумен

(като прикачен файл)

Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
 "Алкомет" АД, гр. Шумен, 9700, гр. Шумен, Втора индустриална зона, общ. Шумен, обл. Шумен РИОСВ Шумен-ДППГА-01-П-ШУ(10)/2024 г. 02.02.2024 г. Решение № РИОСВ Шумен - ДППГА-01-П-ШУ(10)/2024 г.  19.02.2024 г. Не е обжалвано

 

Архив на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС


19-05-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.