Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Проверки 2019 г.

"Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Караш инвест" ООД гр. Габрово, площадка гр. Смядово

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Фикосота" ООД, гр. Шумен

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

 


04-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.