Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Проверки 2019 г.

"Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Караш инвест" ООД гр. Габрово, площадка гр. Смядово

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Фикосота" ООД, гр. Шумен

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

 


04-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.