Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Проверки 2018 г.

"Караш инвест" ООД гр. Габрово, площадка гр. Смядово

"Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар


04-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.