Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Проверки 2018 г.

"Караш инвест" ООД гр. Габрово, площадка гр. Смядово

"Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар


04-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.