Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Проверки 2017 г.

"Шишеджам аутомотив България" ЕАД, гр. Търговище

"Ер ликид България" ЕООД, инсталация за разделяне на въздух, гр. Търговище

"Максам България" АД, гр. Габрово, обособено производство гр. Смядово

"Крис ойл 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Мега груп" ЕАД, гр. Варна, площадка Смядово

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар


04-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.