Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Проверки 2020 г.

 

"Ер ликид България" ЕООД, гр. Търговище

"Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

"Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище

"Тракия глас България" ЕАД, гр. Търговище

"Крис ойл - 97" ЕООД, гр. Каспичан

"Караш инвест" ООД, гр. Габрово, площадка гр. Смядово


09-06-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.