Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии през 2022 г.

 

2022-07-18  РИОСВ Шумен осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на "Пашабахче България" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.08.2022 г.


18-07-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.