Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контролна дейност СЕВЕЗО, проверки 2024 г.

 

"Пашабахче България" ЕАД

"Караш инвест" ООД

"Тракия глас България" ЕАД


08-04-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.