Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен ще отбележи Европейската седмица на мобилносттаРИОСВ-Шумен ще отбележи Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) през 2020 г. с конкурс за най-атрактивно селфи представящо използването на различни начини за придвижване, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми. Кампанията на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно към насърчаването на европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. Темата на ЕСМ за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“ под мотото „Избери как да се придвижиш“. Национален координатор на кампанията е Министерството на околната среда и водите, а регионалните структури по места трябва да подпомогнат участието на организациите, които желаят да се включат в кампанията. Освен общините в нея могат да участват и представители на НПО, училища, бизнеса, публичните институции и др., като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. Помощни материали за организирането на мероприятията на общините участници в кампанията, са публикувани на интернет страницата на ЕСМ: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg.
РИОСВ-Шумен кани всички, които обичат да се снимат и желаят да се включат в предизвикателството да изпращат до 22 септември, включително свои селфита от алтернативно придвижване през седмицата на ЕСМ на e-mail: pr@riosv-shumen.eu

Фотографиите на тримата най-атрактивни участника ще участват за трите награди: шапка за велосипед, ръкавици за велосипед и селфи стик. Победителите ще си ги получат от РИОСВ, като за целта всяка изпратена фотография трябва да е придружена с информация за имената, възрастта, телефонния номер на участника за обратна връзка и кратко описание.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда за първи път през 2000 г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда.

Брошура с тематични насоки: тук

14-09-2020


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки