Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир     По разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка по последващ контрол на незаконно сметище в с. Маломир. Проверката е по публикация за заровени и покрити с пръст отпадъци.
     При огледа на терена, който попада в защитена зона „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед на МОСВ от мрежа „Натура 2000“, експертите не установиха наличие на отпадъци. Състоянието му е във вида, в който е установен при последната проверка от миналата година. Не се установиха и следи от тежкотоварни превозни средства.
    През юли миналата година при проверка също по сигнал беше установено, че сметосъбиращ автомобил, собственост на община Върбица, е изхвърлял там смесени битови отпадъци. Проверката установи, че на мястото са били насипвани и запръстявани битови отпадъци, във връзка с което на кмета на община Върбица беше дадено предписание да се почистят замърсените участъци и  да се възстановят качествата на околната среда. За установените административни нарушения от екоинспекцията бяха предприети предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни действия.


 

15-02-2021


РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция - Варна провериха сигнал за изтичане на черна вода и мъртва риба в река Камчия

По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Експерти на РИОСВ-Шумен помогнаха на ранен ястреб

РИОСВ-Шумен информира за промяна при отчитането на дейности свързани с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове