Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха сигнал за изтичане на води със сиво-бял цвят от „Хибридния център по свиневъдство     При проверка на място в присъствието на подателя на сигнала експертите установиха, че до източната част на оградата на „Хибридния център по свиневъдство" се вижда сивкава течност, образуваща бяла пяна, стичаща се по склон и достигаща до дере, което се влива в р. „Мътнишка" в района на бензиностанция „Шел" на околовръстния път Шумен - София. Посредством естествените води на дерето пяната се отнася надолу по течението и при естествени водоскоци образува пяна с височина 1-1,5 метра. При огледа в района на предприятието е установено неработещо мобилно сондажно съоръжение със стартирали сондажни дейности. За извършваните дейности дружеството не е информирало инспекцията и не са установявани такива при предходни проверки.  Около сондата е видяна сива кашообразна маса с пяна по повърхността, която се е стекла по естествения наклон на имота. В близост до сондата са установени 3 броя еднокубикови контейнери с жълтеникава течност. Представен е сертификат от анализ на използваното вещество при сондажите. Те се извършват съгласно сключен договор.
     Източно от мястото, на което е събрана сивкавата маса и пяна, зад оградата на предприятието е установено наличието на тръба с диаметър около 250 мм., от която при проверката е констатирано изтичане на сива течност върху склона, разположен на изток-североизток от оградата на предприятието. При проверката е взета една водна проба от точката на изтичане от тръбата по заявка на РИОСВ.
     Към момента на проверката тръбата, от която изтичат води извън територията на площадката на предприятието не е била известна като част от канализационна система за отпадъчни води и като точка на заустване на такива във воден обект. Съгласно комплексното разрешително на животновъдния обект, регламентираната канализационна мрежа отвежда отпадъчните води до бетонова лагуна и резервоари.
     Дадени са пет задължителни за изпълнение предписания, включително за незабавно преустановяване изтичането на сивата течна маса и извършването на почистване на замърсения участък по склона на площадката. Предстои предприемане на административно наказателни мерки в максимално кратък срок.


26-04-2021


РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс - Посланици на здравето

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха сигнал за изтичане на води със сиво-бял цвят от „Хибридния център по свиневъдство

РИОСВ-Шумен отбелязва Деня на Земята 22 април

РИОСВ-Шумен ще отбележи Деня на Земята 22 април